Online Art

#1 Learning Website for Artists

Share your successes and struggles with a community of like-minded students who share your artistic goals on our public forums.

Join over 1490+ partners around the world

Learn The Essential Skills

Earn Certificates And Degrees

Get Ready for The Next Career

Master at Different Areas

Made for artists

The biggest & best streaming art course

Art courses taught by the world's best artists

-43%
Tüm Seviyeler

SATIŞ PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

 400,00 700,00

SATIŞ PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Tüm Seviyeler
What you'll learn
İşletme Liderliği Sertifikası Girişimcilik
Yönetim Becerileri Ve Liderlik
İşletme Yöneticiliği Eğitimi Satış Becerileri
Pazarlama Yöntemleri
İşletme Yöneticiliği Eğitimi İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
İşletme Liderliği Sertifikası Sosyal Medya ve Pazarlama
Dış Ticaret
Profesyonel İşletme Yöneticiliği Tedarik Zinciri ve Lojistik
Süreç Yönetimi
İşletme Yöneticiliği Eğitimi Kariyer Yönetimi-Motivasyon
CV – İş Arama Süreci- Mülakat
İşletme Yöneticiliği Sertifikası Etkili İletişim
Etkin Beden Dili
Profesyonel İşletme Liderliği Diksiyon –Hitabet
Sunum Teknikleri
İşletme Yöneticiliği Sertifikası Stres ve Zaman Yönetimi
Problem Çözme Teknikleri
İşletme Yöneticiliği Sertifikası Takım Çalışması
Yazılı ve Telefonda İletişi
-63%
Tüm Seviyeler

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 450,00 1.200,00

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

80 Saatler
Tüm Seviyeler
What you'll learn
İçerik1.1Ar-Ge ve Yenilik Kavramları (PY)
İçerik1.2Projelerin Ar-ge İçeriği 1 (PY)
İçerik1.3Projelerin Ar-ge İçeriği 2 (PY)
İçerik1.4Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı (PY)
İçerik1.5Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Dönüştürebilirliği (PY)
İçerik1.6Proje Bütçesi Hazırlama (PY)
İçerik1.7Transfer Ödemeleri (PY)
İçerik1.8Proje Kısımları ve Proje Yazımı (PY)
İçerik1.9Proje Kısımları ve Proje Yazımı 2 (PY)
İçerik1.10Proje Terimleri Sözlüğü 1 (PY)
İçerik1.11Proje Terimleri Sözlüğü 2 (PY)
İçerik1.12Dergipark Veritabanı Araştırma 1 (PY)
İçerik1.13Dergipark Veritabanı Araştırma 2 (PY)
İçerik1.14Google Standart Araştırma (PY)
İçerik1.15Google Gelişmiş Araştırma (PY)
İçerik1.16Scopus Veritabanı Araştırma (PY)
İçerik1.17Web of Science Araştırma 1 (PY)
İçerik1.18Web of Science Araştırma 2 (PY)
İçerik1.19Web Tabanlı Araştırma Teknikleri (PY)
İçerik1.20Yök Tez Araştırma 1 (PY)
İçerik1.21Yök Tez Araştırma 2 (PY)
İçerik1.22Yök Tez Araştırma 3 (PY)
-51%
Tüm Seviyeler

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ

 590,00 1.200,00

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ

100 Saatler
Tüm Seviyeler
What you'll learn
İçerik1.1İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Kapsamı
İçerik1.2İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Kapsamı 2
İçerik1.3Personel Bulma Seçme ve Yerleştirme 1
İçerik1.4Personel Bulma Seçme ve Yerleştirme 2
İçerik1.5İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi 1
İçerik1.6İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi 2
İçerik1.7İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi 1
İçerik1.8İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi 2
İçerik1.9Kariyer Yönetimi 1
İçerik1.10Kariyer Yönetimi 2
İçerik1.11Performans Yönetimi 1
İçerik1.12Performans Yönetimi 2
İçerik1.13Performans Değerleme Kriterlerinin Belirlenmesi
İçerik1.14Motivasyon ve Başarı Değerlendirilmesi 1
İçerik1.15Motivasyon ve Başarı Değerlendirilmesi 2
İçerik1.16Ücretlendirme Yöntemleri
İçerik1.17Mülakat Teknikleri 1
İçerik1.18Mülakat Teknikleri 2
İçerik1.19Yönetim ve Organizasyon 1
İçerik1.20Yönetim ve Organizasyon 2
İçerik1.21Disiplin
İçerik1.22İş Ahlakı ve Örgüte Bağlılık
İçerik1.23Çalışma İlişkileri
İçerik1.24Çalışanların Temel Hakları
İçerik1.25Çalışanların Temel Hakları 2
İçerik1.26İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
İçerik1.27Cv Hazırlama Teknikleri 1
İçerik1.28Cv Hazırlama Teknikleri 2
-93%
Tüm Seviyeler

GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE GELİŞTİRME UZMANLIĞI

 3.500,00 52.500,00

GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE GELİŞTİRME UZMANLIĞI

100 Saatler
Tüm Seviyeler
What you'll learn
Gayrimenkul Hukuku
Kentsel Dönüşümün İmar Hukuku İçerisindeki Yeri ve Kapsamı
Tek Bina Ölçeğinde Uygulamalar, Alan Ölçeğinde Uygulamalar
Yüksek Yargı Kararları Çerçevesinde Kentsel Dönüşümün İncelenmesi
5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi (5998 sayılı Kanunla değişik) ve Uygulamaları
5366 ve 6306 sayılı Kanun ve Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm ve Planlama İlişkisi
Gayrimenkul Yatırım ve Finansmanı
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinin Finansmanı
Mortgage Temelleri: Paranın Zaman Değeri
Sabit ve Değişken Faiz Ödemeli Mortgage Sistemleri
Konut Pazarı ve Mortgage Uygulamaları
Gelir Üreten Gayrimenkul Araçları
Yatırım Analizleri- Borç Finansmanı
Gelişmiş Finansal Analizler
Finansal Kaldıraç
Proje Geliştirme
Gayrimenkul yatırımlarının özellikleri, gayrimenkullerin sınıflandırılması,
Proje geliştirme aşamaları, proje takımı
En iyi ve en verimli kullanım analizi
Tasarım evresi ve proje teslim sistemleri
Satış-pazarlama süreçleri
Arsa incelemesi
Gayrimenkul Geliştirme’de Stratejik Planlama
Temel Değerleme Yöntemleri
Satışların Karşılaştırılması Yaklaşımı
Maliyet Yaklaşımı
Gelir Yaklaşımı
Gayrimenkulde Yapilandirilmis Finansal Urunler
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Gayrimenkul Sertifikaları
Menkul Kıymetleştirme ve Menkul Kıymet İhraçları
İpoteğe Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (Bilanço Dışı)
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (Bilanço İçi)
-51%

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI VE TAŞINMAZ TİCARETİ EĞİTİMİ

120 Saatler
Tüm Seviyeler
What you'll learn
İçerik1.1Emlak Tanımı ve Çeşitleri
İçerik1.2Mülkiyet ve Gayrimenkule İlişkin Temel Kavramlar
İçerik1.3Gayrimenkul Sektörü
İçerik1.4Gayrimenkul ve Konut
İçerik1.5Gayrimenkul Pazarında Aracılar ve Emlakçılar
İçerik1.6Emlak Araştırma Teknikleri
İçerik1.7Emlak Komisyonculuğu
İçerik1.8Emlakta Noter İşlemleri
İçerik1.9Vekaletname
İçerik1.10Mortgage
İçerik1.11Taşınmaz Mülkiyeti
İçerik1.12İmar Mevzuatı – 1
İçerik1.13İmar Mevzuatı – 2
İçerik1.14İmar ve İmar Planı
İçerik1.15İmar Planlarında Bölgeler
İçerik1.16İmar Uygulama Süreçleri
İçerik1.17Kadastro Hukuk
İçerik1.18SPK Lisanslama
İçerik1.19Değerleme Yöntemleri
İçerik1.20Akitli İşlemler
İçerik1.21Tapuda Akitsiz İşlemler
İçerik1.22Emlak Vergisi Beyannamesi – 1
İçerik1.23Emlak Vergisi Beyannamesi – 2
İçerik1.24Emlak Kiralama İşlemleri – 1
İçerik1.25Emlak Kiralama İşlemleri – 2
İçerik1.26Emlak Satışını Gerçekleştirmek – 1
İçerik1.27Emlak Satışını Gerçekleştirmek – 2
İçerik1.28Emlak Satışını Gerçekleştirmek – 3
İçerik1.29Satılık Emlak Portföyünü Oluşturma
İçerik1.30Emlakta Reklam
İçerik1.31Satılık Emlakta Reklam
İçerik1.32Satılık Emlakı Pazarlama
İçerik1.33Tapu Sicili
İçerik1.34Tapu Sicil Başvuruları – 1
İçerik1.35Tapu Sicil Başvuruları – 2
İçerik1.36Tapu Sicil Başvuruları – 3
İçerik1.37Tapu Sicil Başvuruları – 4
İçerik1.38Tapu Sicil Başvuruları – 5
İçerik1.39Tapu Kütüğüne Tescil – 1
İçerik1.40Tapu Kütüğüne Tescil – 2
İçerik1.41Tapu Sicil Kütükleri – 1
İçerik1.42Tapu Sicil Kütükleri – 2
İçerik1.43Tapu Sicil Kütükleri – 3
İçerik1.44Tapu Sicil Kütükleri – 4
İçerik1.45Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 1
İçerik1.46Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 2
İçerik1.47Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 3
İçerik1.48Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 4
İçerik1.49Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 5
İçerik1.50Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 6
İçerik1.51Halkla İlişkiler ve İletişim
-36%
Orta Seviye

DİGİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

 450,00 700,00

DİGİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

40 Saatler
Orta Seviye
What you'll learn
Sosyal Medya'nın Hayatımıza Girişi
Sosyal Medya Platformları
Facebook& İnstagram
Facebook&Instagram Reklamları
Facebook Instagram Reklam Hesabı Oluşturma ve Yönetimi
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Hazırlama ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Twitter
Twitter Reklamları
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Hazırlama ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Instagram
Linkedin
Linkedin İşletme Sayfası Oluşturma ve Optimize Etme
Linkedin Reklamları
Linkedin Reklam Hesabı Oluşturma ve Yönetimi
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Hazırlama ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Pinterest
Youtube
Youtube Reklamları
Youtube Reklam Hesabı Oluşturma ve Yönetimi
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Oluşturma ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Ne zaman ve Nasıl İçerikler Girmeli?
Sosyal Medyada Diyalog ve Kriz Yönetimi
Sosyal Medyada Kampanya Nasıl Yaratılır?
Sosyal Medya Yönetim Araçları
Sosyal Medya için Görsel Hazırlama Araçları
Viral Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?
Başarılı Olmuş Viral Pazarlama Örnekleri
Sosyal Medyada Monitoring Nedir?
Sosyal Medyada Monitoring Ne İşe Yarar?
Sosyal Medyada Monitoring Nasıl Yapılır?
Sosyal Medya Monitoring Araçları (Ücretli ve Ücretsiz) ve Raporlama
Sosyal Medyada Neleri Yapmaktan Kaçınmalısınız?

Frequently Asked Questions

Which courses are included with my subscription?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.
Are the video courses downloadable?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.
What do I need to get started?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.
Do I get feedback or critiques?
Edumall is intended to be highly responsive and customizable for site building process. Thanks to its devoted, fastidious, and compact design, Atomlab can be considered among plenty of unique themes that serve to create highly responsive websites.

Learn on your mobile anytime!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met um dolor sit amecond imentum esti

Download my app

See What Our Students Have To Say

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit. Suspe ndisse suscipit sagittis leo sit met um dolor sit amecond imentum esti
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping