Finans Muhasebe Kurslar

En popüler
Trend

Tüm Finans Muhasebe Kurslar

We found 6 courses available for you
Görünen
-51%

MALİ TABLOLAR ANALİZİ

20 Saatler
Tüm Seviyeler

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR? Bu eğitimde, finansal tablo analizinin …

What you'll learn
Finansal Tablolar Analizi
Bilanço Tablosu
Gelir veya Kâr/Zarar Tablosu
Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi
Dikey Yüzde Yöntemi
Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi
Rasyo (Oran) Analizi
Dupont Modeli
Borçlu Firmanın Bilançosundan Elde Edilebilecek Sinyaller
Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler
Finansal Planlamanın Faydaları
Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
Satış Yüzdeki Yöntemi
Oran (Rasyo) Yöntemi
Regresyon Yöntemi
Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
-64%

RİSK – GETİRİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ EĞİTİMİ

35 Saatler
Tüm Seviyeler

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR? Bu eğitimde, finansın üç önemli …

What you'll learn
Varlık Nedir? Menkul/Gayrimenkul Varlıklar
Menkul Kıymetlerin SPK Mevzuatındaki Tanımı
Finansal Varlıkların Rolleri
Finansal Piyasaların Rolleri
Finansal Piyasaların Sınıflandırılması
Küreselleşme ve Finansal Piyasalar
Finansal Varlıklar (Araçlar)
Finansal Piyasanın Oyuncuları
Riskten Korunmada Türev Araçlar
Risk ve Getiri
Getiri ve Beklenen Getiri
Hisse Senedi Getirilerinde Riskin Ölçülmesi
Hisse Senedi Piyasası Ortaklığı 1926 – 2004
Risk ve Çeşitlendirme
Riske Karşı Davranış ve Risk Primi
Pratikte Risk Primini Nasıl Hesaplarız
Portföyün Beklenen Getirisi
Portföyün Standart Sapması
Kovaryans Nedir?
Korelasyon Katsayısı
Çeşitlendirme ve Korelasyon Katsayısı
Risk ve Çeşitlendirme
Risk ve Toplum: Beklenen Getiri, Piyasa Haberleri ve Süprizler
Getirinin Sistematik ve Sistematik Olmayan Bileşenleri
Çeşitlendirme ve Portföy Riski
Sistematik Risk ve Beta
Sistematik Risk Prensibi
Sistematik Riski Ölçme
Portföy Betaları
Menkul Kıymet Piyasa Doğrusu
Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM)
Etkin Piyasalar ve Piyasa Anomalileri
Sermaye Piyasası Analizleri
Sektör Analizi ve Sektörel Rekabet
-48%

FİNANSAL OKURYAZARLIK

120 Saatler
Tüm Seviyeler

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR? Bu eğitimde, finans yöneticisinin beş …

What you'll learn
TEMEL MUHASEBE EĞİTİMİ
FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER EĞİTİMİ
MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ
FİNANSMAN KAYNAKLARI EĞİTİMİ
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI EĞİTİMİ
FİNANSAL ARAÇLAR EĞİTİMİ
ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
YATIRIM KRİTERLERİ VE SERMAYE BÜTÇELEMESİ EĞİTİMİ
HİSSE SENEDİ DEĞERLEME EĞİTİMİ
TAHVİL DEĞERLEMESİ EĞİTİMİ
RİSK, GETİRİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ EĞİTİMİ
İŞLETME RİSKİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ
-51%

FİNANSAL DANIŞMANLIK

50 Saatler
Orta Seviye

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR? Bu eğitim, Bireysel Finansal Danışmanların …

What you'll learn
Bireysel Finansal Danışmalığın Tanımı
Kişisel Finansal Danışmalık Nedir?
Finansal Planlama
Finansal Tavsiye ile Bireylerin Mali İhtiyaçlarının ve Hedeflerinin Karşılanması
Bireysel Finansal Danışmanlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
Finansal Danışmanlık Süreci İhtiyaç ve Amaçlarla Nasıl Buluşuyor?
Hedef Belirlemedeki Basamaklar
Yatırım Portfolyosu Oluşturma
Amaçların İlişkilendirilmesi
Kişisel Finansal Danışmanlık Sürecindeki Basamaklar
Müşteri ile İlişki Kurmak ve Tanımlamak
Müşteri Bilgilerini Toplama
Toplanan Bilgilerin Türü, Toplanan Bilgilerin Hedefe Göre Türü
Genel Bilgiler, Varlıklar, Borç, Gelir
Harcama Bilgileri
Özel Yatırım Bilgisi
Gayrimenkul Dağıtımı
Emeklilik Bilgilendirme Bilgileri
Muhtelif Mali Eğilimler
Tıbbi Sigorta Kapsamı, Hayat Sigortası
Eğitim, Öncelikler, Engellilik
Yükümlülük ve Risk Yönetimi
Belgelerin Kopyaları
Müşterinin Mali Durumunun Belirlenmesi
Altı Uygulama Standardı
Etik Konular, Etik Mevzuata İlişkin Konular, Mevzuata İlişkin Konular
FPSK’nın Etik Kodları ve Mesleki Sorumluluk
Etik Kod İlkelerine Dair Şekil, Etik Kod İlkelerinin Uygulanması
-35%

BORSA UZMANLIĞI

40 Saatler
Tüm Seviyeler

Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanlığı Sertifika Programı’nın amacı, sermaye piyasalarına …

-42%

BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMİ SERTİFİKASI

200 Saatler
Orta Seviye

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi Neden Önemlidir? Alanında uzman eğitim kadromuzla; hem …

What you'll learn
1.ÜNİTE - ÖN MUHASEBE
Ön Muhasebede Kullanılan Terimler
2.ÜNİTE - ZİRVE FİNANSMAN ÖN MUHASEBE UYGULAMALAR VE GENEL MUHASEBE ENTEGRASYON İŞLEMLERİ
3.ÜNİTE - MİKRO ÖN MUHASEBE UYGULAMA
4.ÜNİTE - GENEL MUHASEBE
Genel Muhasebe Nedir?
Muhasebe Mesleğinin Konusu
Muhasebenin Temel Kavramları
Mali Tablolar
Defterler
Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler
5.ÜNİTE - TİCARİ BELGELER
Fatura
Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Gider Pusulası
Pos Makinesi İle İlgili İşlemler
Perakende Satış Fişi
Serbest Meslek Makbuzu
6.ÜNİTE - TEK DÜZEN HESAP PLANI
7.ÜNİTE - AMORTİSMAN
8.ÜNİTE - E-ARŞİV,E-FATURA İŞLEMLERİ UYGULAMA
9.ÜNİTE - GENEL MUHASEBE UYGULAMA (ZİRVE)
10.ÜNİTE - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU – SGK
Sosyal Güvenlik Kavramı
Sosyal Güvenliğin Temel Fonksiyonları
Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi
Sosyal Güvenlik Kurumunda Sigortalılık
Hizmet Akdi ile Çalışanlar (4/1-a)
Bağımsız Çalışanlar (4/1-b)
Kamu Görevlileri (4/1-c)
Sosyal Güvenlik Terimleri
İşverenin Yükümlülükleri
E-Sigorta Uygulaması
4/1-a İş Yeri Bildirgesi
İşyeri Bildirgesi ile Birlikte Verilecek Belgeler
İş Yerinin Tescili
E-SGK Uygulamaları ve E-SGK Şifre
E-Bildirge Uygulaması
E-Borcu Yoktur Uygulaması
İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim
İlişiksizlik Belgesi Başvuru
4/1-a Sigortalının Bildirimi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi
Aylık Ücret Bordrosu
Aylık Ücret Bordrosu Şekli
Normal Çalışma Süresi ve Ücret Hesaplaması
Fazla Mesai Kavramı
İşçi Aylık Hesap Pusulası
Yıllık Ücretli İzin
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
S.G.K Prim Oranları
Sigortalı Hesap Fişi
Eksik gün
Kayıt ve Belgelere İlişkin Sorumlulukları
Bağımsız Çalışanlarda Sigortalılık (4/1-B)
4/1-b Sigortalısı Sayılanlar
Sigortalılığın Başlangıcı ve Kuruma Bildirilmesi
İsteğe Bağlı Sigortalılık
Sigortalı Sayılmayanlar
Bağımsız Çalışanların Prim Tahakkuk ve Tahsilat
Sigortalılığın Sona Ermesi ve Bildirimi
Kamu Görevlilerinde Sigortalılık (4/1-C)
4/1-c Sigortalısı Sayılanlar
Sigortalılığın Sona Ermesi
11.ÜNİTE - MUHASEBECİLİK MESLEĞİ
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
3568 Sayılı Kanun’un Amacı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavi
Meslek unvanlarının haksız kullanılması
Meslek mensubu olabilmenin genel şartları
Serbest muhasebeci mali müşavir olabilmenin özel şartları
S.M.M.M Stajı ve Yeterlilik
Mesleki Standartlar
Yeminli Mali Müşavir
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik
Muhasebeci Ve Mali Müşavirler Ne Yapar
Muhasebecilere Öneriler
12.ÜNİTE - BEYANNAME VE VERGİ BEYANNAMELERİ
Vergi Beyannameleri ve E-beyanname
Kdv Beyannamesi
Muhtasar Beyanname
Geçici Vergi Beyannamesi
Ba – Bs Formları
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping