İşletme Kurslar

En popüler
Trend

Tüm İşletme Kurslar

We found 7 courses available for you
Görünen
-43%

Korumalı: SATIŞ PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

Tüm Seviyeler

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı. …

What you'll learn
İşletme Liderliği Sertifikası Girişimcilik
Yönetim Becerileri Ve Liderlik
İşletme Yöneticiliği Eğitimi Satış Becerileri
Pazarlama Yöntemleri
İşletme Yöneticiliği Eğitimi İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
İşletme Liderliği Sertifikası Sosyal Medya ve Pazarlama
Dış Ticaret
Profesyonel İşletme Yöneticiliği Tedarik Zinciri ve Lojistik
Süreç Yönetimi
İşletme Yöneticiliği Eğitimi Kariyer Yönetimi-Motivasyon
CV – İş Arama Süreci- Mülakat
İşletme Yöneticiliği Sertifikası Etkili İletişim
Etkin Beden Dili
Profesyonel İşletme Liderliği Diksiyon –Hitabet
Sunum Teknikleri
İşletme Yöneticiliği Sertifikası Stres ve Zaman Yönetimi
Problem Çözme Teknikleri
İşletme Yöneticiliği Sertifikası Takım Çalışması
Yazılı ve Telefonda İletişi
-63%

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

80 Saatler
Tüm Seviyeler

“Proje Yönetimi” eğitimi, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu …

What you'll learn
İçerik1.1Ar-Ge ve Yenilik Kavramları (PY)
İçerik1.2Projelerin Ar-ge İçeriği 1 (PY)
İçerik1.3Projelerin Ar-ge İçeriği 2 (PY)
İçerik1.4Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı (PY)
İçerik1.5Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Dönüştürebilirliği (PY)
İçerik1.6Proje Bütçesi Hazırlama (PY)
İçerik1.7Transfer Ödemeleri (PY)
İçerik1.8Proje Kısımları ve Proje Yazımı (PY)
İçerik1.9Proje Kısımları ve Proje Yazımı 2 (PY)
İçerik1.10Proje Terimleri Sözlüğü 1 (PY)
İçerik1.11Proje Terimleri Sözlüğü 2 (PY)
İçerik1.12Dergipark Veritabanı Araştırma 1 (PY)
İçerik1.13Dergipark Veritabanı Araştırma 2 (PY)
İçerik1.14Google Standart Araştırma (PY)
İçerik1.15Google Gelişmiş Araştırma (PY)
İçerik1.16Scopus Veritabanı Araştırma (PY)
İçerik1.17Web of Science Araştırma 1 (PY)
İçerik1.18Web of Science Araştırma 2 (PY)
İçerik1.19Web Tabanlı Araştırma Teknikleri (PY)
İçerik1.20Yök Tez Araştırma 1 (PY)
İçerik1.21Yök Tez Araştırma 2 (PY)
İçerik1.22Yök Tez Araştırma 3 (PY)
-51%

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ

100 Saatler
Tüm Seviyeler

Bu eğitim, işletmelerin personel ya da insan kaynakları yönetimi departmanlarında …

What you'll learn
İçerik1.1İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Kapsamı
İçerik1.2İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve Kapsamı 2
İçerik1.3Personel Bulma Seçme ve Yerleştirme 1
İçerik1.4Personel Bulma Seçme ve Yerleştirme 2
İçerik1.5İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi 1
İçerik1.6İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi 2
İçerik1.7İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi 1
İçerik1.8İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi 2
İçerik1.9Kariyer Yönetimi 1
İçerik1.10Kariyer Yönetimi 2
İçerik1.11Performans Yönetimi 1
İçerik1.12Performans Yönetimi 2
İçerik1.13Performans Değerleme Kriterlerinin Belirlenmesi
İçerik1.14Motivasyon ve Başarı Değerlendirilmesi 1
İçerik1.15Motivasyon ve Başarı Değerlendirilmesi 2
İçerik1.16Ücretlendirme Yöntemleri
İçerik1.17Mülakat Teknikleri 1
İçerik1.18Mülakat Teknikleri 2
İçerik1.19Yönetim ve Organizasyon 1
İçerik1.20Yönetim ve Organizasyon 2
İçerik1.21Disiplin
İçerik1.22İş Ahlakı ve Örgüte Bağlılık
İçerik1.23Çalışma İlişkileri
İçerik1.24Çalışanların Temel Hakları
İçerik1.25Çalışanların Temel Hakları 2
İçerik1.26İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
İçerik1.27Cv Hazırlama Teknikleri 1
İçerik1.28Cv Hazırlama Teknikleri 2
-93%

GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE GELİŞTİRME UZMANLIĞI

100 Saatler
Tüm Seviyeler

Programın Amacı: Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlık Sertifika Programı, ülkemiz için önemli …

What you'll learn
Gayrimenkul Hukuku
Kentsel Dönüşümün İmar Hukuku İçerisindeki Yeri ve Kapsamı
Tek Bina Ölçeğinde Uygulamalar, Alan Ölçeğinde Uygulamalar
Yüksek Yargı Kararları Çerçevesinde Kentsel Dönüşümün İncelenmesi
5393 sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi (5998 sayılı Kanunla değişik) ve Uygulamaları
5366 ve 6306 sayılı Kanun ve Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm ve Planlama İlişkisi
Gayrimenkul Yatırım ve Finansmanı
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinin Finansmanı
Mortgage Temelleri: Paranın Zaman Değeri
Sabit ve Değişken Faiz Ödemeli Mortgage Sistemleri
Konut Pazarı ve Mortgage Uygulamaları
Gelir Üreten Gayrimenkul Araçları
Yatırım Analizleri- Borç Finansmanı
Gelişmiş Finansal Analizler
Finansal Kaldıraç
Proje Geliştirme
Gayrimenkul yatırımlarının özellikleri, gayrimenkullerin sınıflandırılması,
Proje geliştirme aşamaları, proje takımı
En iyi ve en verimli kullanım analizi
Tasarım evresi ve proje teslim sistemleri
Satış-pazarlama süreçleri
Arsa incelemesi
Gayrimenkul Geliştirme’de Stratejik Planlama
Temel Değerleme Yöntemleri
Satışların Karşılaştırılması Yaklaşımı
Maliyet Yaklaşımı
Gelir Yaklaşımı
Gayrimenkulde Yapilandirilmis Finansal Urunler
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Gayrimenkul Sertifikaları
Menkul Kıymetleştirme ve Menkul Kıymet İhraçları
İpoteğe Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (Bilanço Dışı)
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (Bilanço İçi)
-51%

SORUMLU EMLAK DANIŞMANI VE TAŞINMAZ TİCARETİ EĞİTİMİ

120 Saatler
Tüm Seviyeler

Sorumlu Emlak Danışmanı;  “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair …

What you'll learn
İçerik1.1Emlak Tanımı ve Çeşitleri
İçerik1.2Mülkiyet ve Gayrimenkule İlişkin Temel Kavramlar
İçerik1.3Gayrimenkul Sektörü
İçerik1.4Gayrimenkul ve Konut
İçerik1.5Gayrimenkul Pazarında Aracılar ve Emlakçılar
İçerik1.6Emlak Araştırma Teknikleri
İçerik1.7Emlak Komisyonculuğu
İçerik1.8Emlakta Noter İşlemleri
İçerik1.9Vekaletname
İçerik1.10Mortgage
İçerik1.11Taşınmaz Mülkiyeti
İçerik1.12İmar Mevzuatı – 1
İçerik1.13İmar Mevzuatı – 2
İçerik1.14İmar ve İmar Planı
İçerik1.15İmar Planlarında Bölgeler
İçerik1.16İmar Uygulama Süreçleri
İçerik1.17Kadastro Hukuk
İçerik1.18SPK Lisanslama
İçerik1.19Değerleme Yöntemleri
İçerik1.20Akitli İşlemler
İçerik1.21Tapuda Akitsiz İşlemler
İçerik1.22Emlak Vergisi Beyannamesi – 1
İçerik1.23Emlak Vergisi Beyannamesi – 2
İçerik1.24Emlak Kiralama İşlemleri – 1
İçerik1.25Emlak Kiralama İşlemleri – 2
İçerik1.26Emlak Satışını Gerçekleştirmek – 1
İçerik1.27Emlak Satışını Gerçekleştirmek – 2
İçerik1.28Emlak Satışını Gerçekleştirmek – 3
İçerik1.29Satılık Emlak Portföyünü Oluşturma
İçerik1.30Emlakta Reklam
İçerik1.31Satılık Emlakta Reklam
İçerik1.32Satılık Emlakı Pazarlama
İçerik1.33Tapu Sicili
İçerik1.34Tapu Sicil Başvuruları – 1
İçerik1.35Tapu Sicil Başvuruları – 2
İçerik1.36Tapu Sicil Başvuruları – 3
İçerik1.37Tapu Sicil Başvuruları – 4
İçerik1.38Tapu Sicil Başvuruları – 5
İçerik1.39Tapu Kütüğüne Tescil – 1
İçerik1.40Tapu Kütüğüne Tescil – 2
İçerik1.41Tapu Sicil Kütükleri – 1
İçerik1.42Tapu Sicil Kütükleri – 2
İçerik1.43Tapu Sicil Kütükleri – 3
İçerik1.44Tapu Sicil Kütükleri – 4
İçerik1.45Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 1
İçerik1.46Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 2
İçerik1.47Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 3
İçerik1.48Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 4
İçerik1.49Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 5
İçerik1.50Tapu Sicil Müdürlüğünden Emlak İşlemleri – 6
İçerik1.51Halkla İlişkiler ve İletişim
-36%

DİGİTAL PAZARLAMA UZMANLIĞI EĞİTİMİ

40 Saatler
Orta Seviye

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR? Eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur: …

What you'll learn
Sosyal Medya'nın Hayatımıza Girişi
Sosyal Medya Platformları
Facebook& İnstagram
Facebook&Instagram Reklamları
Facebook Instagram Reklam Hesabı Oluşturma ve Yönetimi
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Hazırlama ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Twitter
Twitter Reklamları
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Hazırlama ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Instagram
Linkedin
Linkedin İşletme Sayfası Oluşturma ve Optimize Etme
Linkedin Reklamları
Linkedin Reklam Hesabı Oluşturma ve Yönetimi
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Hazırlama ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Pinterest
Youtube
Youtube Reklamları
Youtube Reklam Hesabı Oluşturma ve Yönetimi
Hedef Kitle Araştırması ve Listeleme
Reklam Çeşitleri, Reklam Oluşturma ve Yayınlama
Reklam Strateji Örnekleri
Ne zaman ve Nasıl İçerikler Girmeli?
Sosyal Medyada Diyalog ve Kriz Yönetimi
Sosyal Medyada Kampanya Nasıl Yaratılır?
Sosyal Medya Yönetim Araçları
Sosyal Medya için Görsel Hazırlama Araçları
Viral Pazarlama Nedir? Nasıl Yapılır?
Başarılı Olmuş Viral Pazarlama Örnekleri
Sosyal Medyada Monitoring Nedir?
Sosyal Medyada Monitoring Ne İşe Yarar?
Sosyal Medyada Monitoring Nasıl Yapılır?
Sosyal Medya Monitoring Araçları (Ücretli ve Ücretsiz) ve Raporlama
Sosyal Medyada Neleri Yapmaktan Kaçınmalısınız?
-69%

ALTI SİGMA EĞİTİMİ

100 Saatler
Tüm Seviyeler

Görev Tanımı ve Yapacakları İşler İşletmelerin vazgeçilmez bir sistem olarak …

What you'll learn
TANIMLAMA FAZI
YALIN DÜŞÜNCE SİSTEMİ
YALIN YÖNETİM FELSEESİ
YALIN YÖNETİM ORGANİZASYON PLANI
YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ
ALTI SİGMA ( 6 SİGMA ) NEDİR
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) DÖNÜŞÜM
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) ORGANİZASYON
KALİTE EVİ SİMULASYONU
İŞLETME STRATEJİLERİ VE HEDEFLERİ
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) GEÇİŞ AŞAMALARI
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) PROJE SEÇME KRİTERLERİ
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) PROJESİNİN MALİYET ANALİZİ
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) PROJE PLANI
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) TAKIM ÜYELERİ SEÇİMİ
YALIN ALTI SİGMA ( YALIN 6 SİGMA ) TAKIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
KURUMSAL VE BİREYSEL MÜŞTERİLERİMİZİN TALEPLERİ VOC / VOB / KKÖ
DMAIC / TÖAİK PROBLEM ÇÖZME MODELİ
AKIŞ DİYAGRAMLARI
TEDARİK VE MÜŞTERİ ZİNCİRİ YÖNETİMİ SIPOC
İLETİŞİM PLANI
VERİ TOPLAMA PLANI
BEYİN FIRTINASI
DEĞER AKIŞ PLANI VSM
ISHIKAWA BALIK KILÇIĞI
KÖK NEDEN ANALİZİ
SEBEP SONUÇ MATRİSİ VE HTEA
PROBLEM TANIMI VE PROSES HARİTASI
HATA TÜRLERİ ETKİLERİ ANALİZİ FMEA ANALİZİ
SHDB-T ve DÖRTLÜ ANALİZ TEKNİĞİ
İŞLETME 5 S UYGULAMALARI
ÖLÇME FAZI
TEMEL İSTATİSTİKSEL KAVRAMLAR
TEMEL İSTATİSTİK TEKNİKLERİ
İSTATİSTİKSEL PROSE KONTROL TEKNİKLERİ ( SPC )
VERİ ANALİZ TÜRLERİ VE SEÇİMİ
VERİ VE PERFORMANS ÖLÇME
KNS İSTATİSTİKSEL ÖRNEKLEM ALMA TEKNİKLERİ
HATA TANIMLAMA TERMİNOLOJİSİ
FMEA ANALİZLERİ UYGULAMASI
VSM DEĞER AKIŞ HARİTALAMA UYGULAMASI
TAKT /CYCLE TİME OEE /OAE / TEEP
DAĞILMA VE DPMO ANALİZLERİ
GRAFİKSEL ANALİZLER
NORMAL DAĞILIM VE ANALİZLERİ
KONTROL GRAFİKLERİ VE SEÇİMİ
ÖLÇÜM SİSTEM ANALİZİ
ÜRÜN BAŞINA HATA ANALİZİ
PROSES YERLİLİĞİ VE PERFORMANS ANALİZİ
CPK VE CP UYGULAMALARI
KOLERASYON TEKNİKLERİ
MSA – ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ
MINITAB VE EXCEL RAPORLAMA VE ANALİZ UYGULAMALARI
ANALİZ FAZI
6 SİGMA ODAKLI TEMEL ANALİZ ARAÇALARI
DETAYLI PROSES VE SÜREÇ ANALİZLERİ VE KONTROLLERİ
VERİ ANALİZ PLANLAMARI VE KRİTİK NOKTA BELİRLEME TEKNİKLERİ
GÜVEN ARALIKLARINA GÖRE KARAR VERME SÜRECİ (ORTALAMA, STANDART SAPMA, Z Oran)
YALIN DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLE KAIZEN İLE GEÇİŞ
KAIZEN VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROJE UYGULAMALARI
KALİTE ÇEMBERLERİ ETKİNLİKLERİ
ÖNCESİ –SONRASI KAIZEN UYGULAMALARI
5S DİSİPLİNİN İŞLETME KÜLTÜRÜNE ADAPTASYON UYGULAMASI
SETUP HAZIRLIK SÜRECİNİ AZALTMA VE İŞLEM ZAMANLARINI KISALTMA
TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMALARI
ÇOKLU DEĞİŞKEN ANALİZİ
HİPOTEZ TESTLERİ
HİSTORAM ANALİZLERİ VE SCATTER DİYAGRAMI
ÇOKLU DEĞİŞKEN ANALİZİ
PARETO ANALİZİ ODAKLI KARAR VERME
ETKİNLİK ANALİZ ÇALIŞMASI
PROBLEM SEÇME KRİTER VE TEKNİKLERİ
MERKEZ LİMİT TEORİSİ
GÜVEN ARALIKLARI
ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI
VARYANSLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
NİTEL VERİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
KOLERASYON VE REGRESYON ANALİZİ
ANOVA KİKARE TESTLERİ
GÜÇ VE NUMUNE SEVİYESİ
TUKEY TESTİ VE ORAN TESTLERİ
BİNARY LOJİSTİK REGRASYON
RAPORLARIN DÜZENLENMESİ
PROJENİN ÜST YÖNETİMİNE SUNULMASI
MINITAB VE EXCEL RAPORLAMA VE ANALİZ UYGULAMALARI
İYİLEŞTİRME FAZI
HİPONEZ TESTLERİ
KOLERASYON
TEKLİ REGRESYON
GÜVEN ARALIKLARI
ÇOKLU REGRESYON
TEK PARÇA AKIŞI
TAM ZAMANINDA ÜRETİM ( JIT )
KANBAN ÇEKME SİSTEMİ
POKA – YOKE TEKNİĞİ
SPAGETTİ DİYAGRAMI
TPM (TOPLAM VERİMLİ BAKIM )
SMED (TEKLİ DAKİLARDA İŞLEM SÜRELERİNİ KISALTMA )
ZİHİN HARİTALAMA
NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ
DOE GİRDİ SEVİYELERİ VE GİRDİLER
BLOKLAMA VE FLİTRELEME
DENEY TASARIMI
DENEY RİSKLERİNİN TANIMLANMASI
EVOP KARIŞIM DENEYLERİ
RDS (CEVAP YÜZEY TASARIMI )
2 FAKTÖR,YEL, KESİRLİ FAKTÖRİYEL
PLEX
DOĞRULAMA DENEMELERİ
PROSES DENGELEME
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE RİSKLER
İYİLEŞTİRME PLANLARI
PROJE PLANI
MINITAB VE EXCEL RAPORLAMA VE ANALİZ UYGULAMALARI
KONTROL FAZI
HATA ÖNLEME TEKNİK ANALİZİ ( POKE YOKE )
SPC DİYAGRAMLARI İPK (X-R, X-S, I-MR, P, NP, C, U, CUSUM, EWMA)
KONTOL PLANLARI VE PROSES KONTROL PLANLARI
FMEA (HATA TÜRLERİ ETKİLERİ ANALİZİ )
GÖRSEL KONTROL ARAÇLARI TASARIMI
ANCOVA
GÜVENİLİRLİK
TOLERANS ANALİZİ
6 SİGMA TOLERANSLANDIRMA
ÇOKLU ÇIKTI OPTİMİZASYONU
KALİTE KONTROL ÖNCESİ VE SONRASI ANALİZİ
PROJE SONRASI TAKİP VE STANDARTLAŞTIRMA
PROJE KAPANIŞI
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping